SEEFAPHOTO

SUPPORTER

อัตราค่าจ้างงานถ่ายภาพ

ครึ่งวัน (เช้า) ครึ่งวัน (บ่าย/เย็น) เต็มวัน
งานพิธีแต่งงาน
ช่างภาพถ่ายรูปงานแต่งงาน งานมงคลสมรส ทั่วปรเทศไทย
ยิ้มแย่ม แจ่มใส ใส่ใจ สร้างสรร เพื่อภาพที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

(ชุด ก) ราคา ช่างภาพ 1 คน
Pack 1 ช่างภาพถ่ายรูปงานแต่ง ราคา ช่างภาพ 1 คน
- ช่วงเวลา 07.00 - 12.00 น. - ราคา 5,000 บาท
- ช่วงเวลา 17.00 - 23.00 น. - ราคา 5,500 บาท
พิเศษวันนี้ : เหมาทั้งวัน 07.00 - 23.00 พิเศษเพียง 9,500 บาท

Pack 2 ช่างภาพถ่ายรูปงานแต่ง ราคา ช่างภาพ 1 คน
- ช่วงเวลา 07.00 - 15.00 น. - ราคา 6,000 บาท
หมายเหตุ : Pack 1 และ Pack 2 ประกอบด้วย
- ช่างภาพพิธีการ 1 คน
- รวมไฟส่องสว่างหน้างานแล้ว
- สอบถามเพิ่มเติมได้จ้า

(ชุด ข) ราคา ช่างภาพ 2 คน
Pack 1 ช่างภาพถ่ายรูปงานแต่ง ราคา ช่างภาพ 2 คน
- ช่วงเวลา 07.00 - 12.00 น. - ราคา 8,000 บาท
- ช่วงเวลา 17.00 - 23.00 น. - ราคา 8,000 บาท
พิเศษวันนี้ : เหมาทั้งวัน 07.00 - 23.00 พิเศษเพียง 15,000 บาท
Pack 2 ช่างภาพถ่ายรูปงานแต่ง ราคา ช่างภาพ 2 คน
- ช่วงเวลา 07.00 - 15.00 น. - ราคา 9,000 บาท
หมายเหตุ : Pack 1 และ Pack 2 ประกอบด้วย
- ช่างภาพ พิธีการ 1 คน
- ช่างภาพ Candid 1 คน
- รวมไฟส่องสว่างหน้างานแล้ว
- สอบถามเพิ่มเติมได้จ้า

(ชุด ค) ช่างภาพ กับ ช่างภาพวิดีโอ
Pack 1 ช่างภาพถ่ายรูปงานแต่ง ราคา ช่างภาพ 1 คน
- ช่วงเวลา 07.00 - 12.00 น. - ราคา 5,000 บาท
- ช่วงเวลา 17.00 - 23.00 น. - ราคา 5,500 บาท
พิเศษวันนี้ : เหมาทั้งวัน 07.00 - 23.00 พิเศษเพียง 9,000 บาท
Pack 2 ช่างภาพถ่ายรูปงานแต่ง ราคา ช่างภาพ 1 คน
- ช่วงเวลา 07.00 - 15.00 น. - ราคา 6,000 บาท
หมายเหตุ : Pack 1 และ Pack 2 ประกอบด้วย
- ช่างภาพพิธีการ 1 คน
- รวมไฟส่องสว่างหน้างานแล้ว
- สอบถามเพิ่มเติมได้จ้า

สิ่งที่ท่านจะได้รับ จากการถ่ายภาพรับปริญญา (Package A,B,C,D)
- - ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนรูปภาพ
- - ปรับแต่ง แสง สีสัน ให้สวยงาม ตามจำนวนภาพ (ไม่รีทัช)
- - ทำ DVD Presentation ใส่เพลงประกอบ 1 ชุด (ภาพทั้งหมด) มูลค่าประมาณ 6,000-8,000 บาท ใช้เล่นในเครื่องเล่น DVD ได้
- - ลดขนาดไฟล์ภาพเพื่อนำขึ้นเว็บไซด์ หรือ Social Network
- - DVD พร้อมหน้าปกสวยงาม
- - Back up ไฟล์ภาพ เป็นเวลา 1- 2 ปี
- - หากแผ่นซีดีได้รับความเสียหายหรือสูญหาย สามารถติดต่อขอรับแผ่นใหม่ได้
- - ส่งงานภายในเวลาไม่เกิน 15-30 วันหลังจากถ่ายงานเสร็จ
*ราคานี้ไม่รวมกรณีออกต่างจังหวัด+ค่าเดินทาง+ค่าที่พัก

การจัดส่ง
- ส่งทาง EMS
- มารับด้วยตัวเอง

ติดต่อเรา
ช่างภาพ: ตุ๊ก
Tel: 082-336-5434, 087-335-7499
Line ID = seefaphoto
Instagram ID = seefaphotoclub
              E-Mail : seefaphoto@gmail.com or seefaphoto@hotmail.com

ผลงานของเราทั้งหมด
Web: http://www.365wanwedding.com
FB: https://www.facebook.com/seefaphotoclub
FB: https://www.facebook.com/365wanwedding
TWITTER: https://twitter.com/seefaphotoclub

3,500
4 ชั่วโมง
07.00 - 12.00
3,500
4 ชั่วโมง
13.00 - 17.00
5,500
8 ชั่วโมง
07.00 - 22.00
งานรับปริญญา
ช่างภาพ, ตากล้อง, ถ่ายรูป รับปริญญา (วันซ้อม , วันจริง , และนอกรอบ) ทั่วประเทศไทย ข้อมูลดังต่อไปนี้
ยิ้มแย่ม แจ่มใส ใส่ใจ สร้างสรร เพื่อภาพที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
Package A: บริการถ่ายภาพรับปริญญา (ครึ่งวัน) Package A : ราคา 2,500 บาท
ช่วงเวลา ถ่ายภาพรับปริญญา (ครึ่งวัน)
- - ช่วงเวลา เช้า 07-00 - 12.00 น.
- - ช่วงเวลา บ่าย 13.00 - 18.00 น.
- - เวลาสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของงาน

Package B: บริการถ่ายภาพรับปริญญา (เต็มวัน) Package B : ราคา 3,500 บาท
- - ช่วงเวลา ช่วงเวลา 07.00 - 18.00น.
- - พัก 12.00-13.00น. ใช้ระยะเวลาในการถ่ายรูปประมาณ 8 ชั่วโมง
- - เวลาสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของงาน

Package C: บริการถ่ายภาพรับปริญญานอกรอบ
ถ่ายภาพรับปริญญานอกรอบ
ครึ่งวัน ค่าบริการ 2,500 บาท (ประมาณ 4 ช.ม.)
คนที่ 2 เป็นต้นไป คิดเพิ่มคนละ 1,000 บาท (เพื่อภาพที่ดีสมาชิกในกลุ่มไม่ควรเกิน 8 ท่าน)
เต็มวัน ค่าบริการ 3,500 บาท (ประมาณ 8 ช.ม.)
คนที่ 2 เป็นต้นไป คิดเพิ่มคนละ 1,000 บาท (เพื่อภาพที่ดีสมาชิกในกลุ่มไม่ควรเกิน 8 ท่าน)

Package D: บริการถ่ายภาพรับปริญญาสำหรับบัณฑิตหลายคน (ภาพหมู่)
- - ถ้าบัณฑิต มากกว่า 1 คน จำนวนสูงสุดไม่เกิน 8 คน (บัณฑิตต้องอยู่ด้วยกันตลอด)
- - ถ่ายรูป คนแรกให้คิดราคาปรกติ และคิดเพิ่มคนต่อๆมาคนละ 1,000 บาท
- - เช่น บัณฑิต 3 คน ถ่ายรูปเต็มวัน = 3,500+1,000+1,000 =5,500 บาท หาร 3 คนก็จะตกคนละประมาณ 1,800 บาท

สิ่งที่ท่านจะได้รับ จากการถ่ายภาพรับปริญญา (Package A,B,C,D)
- - ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนรูปภาพ
- - ปรับแต่ง แสง สีสัน ให้สวยงาม ตามจำนวนภาพ (ไม่รีทัช)
- - ทำ DVD Presentation ใส่เพลงประกอบ 1 ชุด (ภาพทั้งหมด) มูลค่าประมาณ 6,000-8,000 บาท ใช้เล่นในเครื่องเล่น DVD ได้
- - ลดขนาดไฟล์ภาพเพื่อนำขึ้นเว็บไซด์ หรือ Social Network
- - DVD พร้อมหน้าปกสวยงาม
- - Back up ไฟล์ภาพ เป็นเวลา 1- 2 ปี
- - หากแผ่นซีดีได้รับความเสียหายหรือสูญหาย สามารถติดต่อขอรับแผ่นใหม่ได้
- - ส่งงานภายในเวลาไม่เกิน 15-30 วันหลังจากถ่ายงานเสร็จ
*ราคานี้ไม่รวมกรณีออกต่างจังหวัด+ค่าเดินทาง+ค่าที่พัก

การจัดส่ง
- - ส่งทาง EMS
- - มารับด้วยตัวเอง

ติดต่อเรา
ช่างภาพ: ตุ๊ก
Tel: 082-336-5434
Line = seefaphoto
IG = seefaphoto
        E-Mail = seefaphoto@gmail.com
ผลงานของเราทั้งหมด
                 Web: http://www.seefaphotoclub.com
                  FB: https://www.facebook.com/seefaphotoclub
FB: https://www.facebook.com/seefaphoto
              TW: https://twitter.com/seefaphotoclub
2,500
4 ชั่วโมง
07.00 - 12.00
2,500
4 ชั่วโมง
13.00 - 17.00
3,500
8 ชั่วโมง
07.00 - 17.00

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
LINEseefaphoto
WhatsApp0823365434
Mobile0823365434
Websitehttp://www.seefaphotoclub.com